Toallita Trip
 
27 x 42 cm
Pencil on Paper
2015


1
Toallita Trip
 
27 x 42 cm
Pencil on Paper
2015