Temps Arrosegant el Destí
 
21 x 27.9 cm
Watercolor on Paper
2016


francescruizabad-time
Temps Arrosegant el Destí
 
21 x 27.9 cm
Watercolor on Paper
2016